Přihláška

Kemp

Hráč

: :
: :
:
:
:
: :
:
: :
:  
:
:
:

kde jsem se o kempu dozvěděl(a)

Další informace

Vyplňte prosím následující informace:

Poznámka

Vyplňte jen pokud rodiče vyžadují ubytování v kempu!

Rodiče a rodina

: :
: :
:
:
:
: :
:

Druhý rodič

: :

Třetí rodič

: :
Beru na vědomí, že fotbalový kemp, trenéři a další jeho zaměstnanci nenesou zodpovědnost za jakékoliv úrazy na zdraví, nehody a ztráty osobních věcí. Takto jsem poučil svého syna/dceru a s výše uvedenými informacemi souhlasím. Na základě odesláním přihlášky souhlasím s účastí svého syna/dcery na Czech International Football Camp.